k.ú.: 658553 - Jeřišno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568805 - Jeřišno NUTS5 CZ0631568805
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 643 2279017
zahrada 179 104144
travní p. 306 578736
lesní poz 78 1972082
vodní pl. nádrž umělá 12 68007
vodní pl. rybník 1 5579
vodní pl. tok přirozený 10 29008
vodní pl. tok umělý 13 1683
zast. pl. zbořeniště 2 631
zast. pl. 191 63998
ostat.pl. jiná plocha 45 10372
ostat.pl. manipulační pl. 11 21632
ostat.pl. neplodná půda 113 63007
ostat.pl. ostat.komunikace 112 77550
ostat.pl. pohřeb. 2 6383
ostat.pl. silnice 80 48211
ostat.pl. zeleň 1 943
Celkem KN 1799 5330983
Par. KMD 1799 5330983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 182
LV 232
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 05:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička