k.ú.: 658553 - Jeřišno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568805 - Jeřišno NUTS5 CZ0631568805
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 644 2280602
zahrada 178 104019
travní p. 305 578929
lesní poz 78 1972082
vodní pl. nádrž umělá 12 68007
vodní pl. rybník 1 5579
vodní pl. tok přirozený 10 29008
vodní pl. tok umělý 13 1683
zast. pl. zbořeniště 2 631
zast. pl. 191 63984
ostat.pl. jiná plocha 44 10374
ostat.pl. manipulační pl. 11 21632
ostat.pl. neplodná půda 113 63236
ostat.pl. ostat.komunikace 106 76498
ostat.pl. pohřeb. 2 6383
ostat.pl. silnice 69 47393
ostat.pl. zeleň 1 943
Celkem KN 1780 5330983
Par. KMD 1780 5330983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 181
LV 230
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 01:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.