k.ú.: 658545 - Chuchel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568805 - Jeřišno NUTS5 CZ0631568805
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 1374653
zahrada 82 66474
ovoc. sad 2 6065
travní p. 146 397860
lesní poz 50 396628
vodní pl. rybník 2 28243
vodní pl. tok přirozený 11 28333
zast. pl. 85 33343
ostat.pl. jiná plocha 21 10599
ostat.pl. neplodná půda 37 52475
ostat.pl. ostat.komunikace 56 46981
ostat.pl. silnice 2 17481
Celkem KN 674 2459135
Par. KMD 674 2459135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 83
LV 127
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.05.2019 05:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.