k.ú.: 658529 - Jeřičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 795757
zahrada 37 37965
travní p. 160 596465
lesní poz 55 158934
vodní pl. tok přirozený 9 3115
vodní pl. tok umělý 43 27743
zast. pl. společný dvůr 2 155
zast. pl. 41 21352
ostat.pl. jiná plocha 2 2096
ostat.pl. manipulační pl. 4 5005
ostat.pl. neplodná půda 9 4924
ostat.pl. ostat.komunikace 32 67210
ostat.pl. silnice 7 25843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4407
ostat.pl. zeleň 1 229
Celkem KN 494 1751200
Par. DKM 331 1589414
Par. KMD 163 161786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 34
LV 103
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.09.2017 1:1000 22.09.2017 *)
KMD 1:1000 16.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 16.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 23:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.