k.ú.: 658511 - Jeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572993 - Jeřice NUTS5 CZ0522572993
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 3594293
zahrada 158 94003
ovoc. sad 2 3581
travní p. 63 281506
lesní poz 31 374651
vodní pl. rybník 4 35513
vodní pl. tok přirozený 28 83620
zast. pl. společný dvůr 3 4792
zast. pl. zbořeniště 2 668
zast. pl. 180 100869
ostat.pl. dráha 2 27311
ostat.pl. jiná plocha 59 160761
ostat.pl. manipulační pl. 15 17099
ostat.pl. neplodná půda 4 10635
ostat.pl. ostat.komunikace 87 94948
ostat.pl. pohřeb. 1 1903
ostat.pl. silnice 17 85797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4777
ostat.pl. zeleň 22 62966
Celkem KN 937 5039693
Par. DKM 935 5039438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 95
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 176
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 285
spoluvlastník 498

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2017
DKM-KPÚ 16.06.2010 1:1000 16.06.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 25.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 13.08.2022 02:23

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.