k.ú.: 658464 - Zalažany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571563 - Jenišovice NUTS5 CZ0531571563
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1580104
zahrada 51 30050
ovoc. sad 10 30104
travní p. 107 178226
lesní poz 8 7857
vodní pl. nádrž přírodní 1 192
vodní pl. tok přirozený 14 19410
zast. pl. 83 45199
ostat.pl. jiná plocha 14 7452
ostat.pl. manipulační pl. 28 32736
ostat.pl. neplodná půda 55 21565
ostat.pl. ostat.komunikace 42 26070
ostat.pl. silnice 26 22156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4524
Celkem KN 675 2005645
Par. KMD 675 2005645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 79
LV 101
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 04:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.