k.ú.: 658448 - Jenišovice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571563 - Jenišovice NUTS5 CZ0531571563
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 3398288
zahrada 148 93786
ovoc. sad 8 36093
travní p. 126 318308
lesní poz les s budovou 2 27
lesní poz 18 24434
vodní pl. nádrž umělá 1 321
vodní pl. rybník 14 34451
vodní pl. tok přirozený 67 48110
zast. pl. společný dvůr 1 14
zast. pl. zbořeniště 2 505
zast. pl. 177 81552
ostat.pl. jiná plocha 56 10458
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 263
ostat.pl. manipulační pl. 16 19236
ostat.pl. neplodná půda 72 42968
ostat.pl. ostat.komunikace 91 75972
ostat.pl. pohřeb. 3 4887
ostat.pl. silnice 7 29272
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22476
ostat.pl. zeleň 1 192
Celkem KN 1324 4241613
Par. KMD 1324 4241613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 71
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 163
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 244
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 18.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 03.06.2020 23:55

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.