k.ú.: 658308 - Jenichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535214 - Střemy NUTS5 CZ0206535214
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 485 3256750
zahrada 52 43299
ovoc. sad 10 33388
travní p. 15 27388
lesní poz les s budovou 3 146
lesní poz 153 792877
vodní pl. nádrž umělá 1 308
vodní pl. tok přirozený 29 13321
vodní pl. tok umělý 12 7264
vodní pl. zamokřená pl. 13 24658
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 5 587
zast. pl. 100 63630
ostat.pl. dráha 3 18024
ostat.pl. jiná plocha 89 251919
ostat.pl. manipulační pl. 28 38591
ostat.pl. neplodná půda 79 51402
ostat.pl. ostat.komunikace 77 56066
ostat.pl. silnice 12 57764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2654
Celkem KN 1169 4740376
Par. KMD 1169 4740376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 101
LV 177
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2012
S-SK GS 1:2880 1842 10.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 21:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.