k.ú.: 658294 - Hleďsebe - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531898 - Lhotka NUTS5 CZ0206531898
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 288234
zahrada 39 26702
ovoc. sad 1 3739
travní p. 4 8526
lesní poz 39 64870
vodní pl. tok přirozený 2 3390
zast. pl. 49 19732
ostat.pl. dráha 1 10475
ostat.pl. jiná plocha 31 68916
ostat.pl. manipulační pl. 1 306
ostat.pl. neplodná půda 20 6186
ostat.pl. ostat.komunikace 20 10509
ostat.pl. silnice 4 7072
Celkem KN 272 518657
Par. KMD 272 518657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 48
LV 67
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 22.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.08.2019 02:32

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.