k.ú.: 658278 - Broučkova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 1879688
zahrada 36 43533
travní p. 355 327992
lesní poz 44 244097
vodní pl. nádrž přírodní 8 3408
vodní pl. nádrž umělá 3 2840
vodní pl. rybník 16 74320
vodní pl. tok umělý 107 13449
vodní pl. zamokřená pl. 13 8803
zast. pl. 27 18188
ostat.pl. jiná plocha 69 33997
ostat.pl. manipulační pl. 13 10192
ostat.pl. neplodná půda 9 1399
ostat.pl. ostat.komunikace 213 70858
ostat.pl. silnice 2 4157
Celkem KN 1428 2736921
Par. DKM 1428 2736921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 26
LV 112
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.2010
ZMVM 1:2000 01.10.1985 10.08.2010
S-SK GS 1:2880 1830 01.10.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 01:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička