k.ú.: 658235 - Jemnice u Moravce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596825 - Strážek NUTS5 CZ0635596825
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1554213
zahrada 74 51527
ovoc. sad 7 28283
travní p. 114 447025
lesní poz 36 140759
vodní pl. nádrž umělá 3 1707
vodní pl. tok umělý 12 1835
zast. pl. zbořeniště 3 540
zast. pl. 62 21721
ostat.pl. jiná plocha 32 9148
ostat.pl. manipulační pl. 3 5950
ostat.pl. neplodná půda 15 17371
ostat.pl. ostat.komunikace 66 42313
ostat.pl. silnice 2 11140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1943
ostat.pl. zeleň 2 159
Celkem KN 634 2335634
Par. KMD 634 2335634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 60
LV 71
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 14:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.