k.ú.: 658219 - Jelence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540129 - Dolní Hbity NUTS5 CZ020B540129
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1305391
zahrada 128 64364
travní p. 100 348804
lesní poz 19 862168
vodní pl. nádrž umělá 1 987
zast. pl. společný dvůr 6 482
zast. pl. 138 42626
ostat.pl. jiná plocha 17 3017
ostat.pl. manipulační pl. 17 42325
ostat.pl. neplodná půda 47 57043
ostat.pl. ostat.komunikace 65 51352
ostat.pl. silnice 22 20311
Celkem KN 790 2798870
Par. KMD 790 2798870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 128
LV 164
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 17:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.