k.ú.: 658197 - Jehnědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580414 - Jehnědí NUTS5 CZ0534580414
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 842 4397941
zahrada 221 147762
ovoc. sad 9 13535
travní p. 110 113179
lesní poz 85 749608
vodní pl. tok přirozený 22 8236
vodní pl. tok umělý 2 342
vodní pl. zamokřená pl. 9 6650
zast. pl. zbořeniště 7 1720
zast. pl. 155 62194
ostat.pl. jiná plocha 246 166078
ostat.pl. manipulační pl. 8 8719
ostat.pl. ostat.komunikace 46 32092
ostat.pl. silnice 6 34171
Celkem KN 1768 5742227
Par. KMD 1768 5742227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.used 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 148
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 235
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2019 17:18

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.