k.ú.: 658189 - Hrádek u Jehnědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547972 - Hrádek NUTS5 CZ0534547972
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 6663
zahrada 120 86230
ovoc. sad 2 5028
travní p. 160 385101
lesní poz 52 408185
vodní pl. nádrž umělá 1 1145
vodní pl. tok přirozený 9 7648
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. zbořeniště 1 334
zast. pl. 86 13870
ostat.pl. jiná plocha 23 23357
ostat.pl. ostat.komunikace 51 25746
ostat.pl. silnice 5 32573
Celkem KN 515 996028
Par. KMD 515 996028
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 83
LV 139
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1824 22.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 00:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.