k.ú.: 658120 - Jedousov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575127 - Jedousov NUTS5 CZ0532575127
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 2811318
zahrada 117 84634
ovoc. sad 2 38026
travní p. 43 112790
lesní poz 3 46252
vodní pl. nádrž přírodní 1 191
vodní pl. rybník 3 40828
vodní pl. tok přirozený 2 1770
vodní pl. tok umělý 39 14302
zast. pl. zbořeniště 3 4238
zast. pl. 116 56174
ostat.pl. jiná plocha 61 43139
ostat.pl. manipulační pl. 36 30186
ostat.pl. neplodná půda 21 12817
ostat.pl. ostat.komunikace 79 68606
ostat.pl. pohřeb. 1 1394
ostat.pl. silnice 14 45851
ostat.pl. zeleň 15 1059
Celkem KN 1018 3413575
GP 3 4260
Celkem ZE 3 4260
Par. DKM 89 720525
Par. KMD 929 2693050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 108
LV 190
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.12.2018
KMD 1:1000 13.10.2018
S-SK GS 1:2880 1839 05.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 27.09.2020 07:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička