k.ú.: 658073 - Jedlí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536288 - Jedlí NUTS5 CZ0715536288
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 2873645
zahrada 372 169920
travní p. 877 3886187
lesní poz 406 2181640
vodní pl. nádrž přírodní 3 1476
vodní pl. nádrž umělá 4 7889
vodní pl. tok přirozený 47 27896
vodní pl. tok umělý 5 1542
vodní pl. zamokřená pl. 13 23256
zast. pl. společný dvůr 2 68
zast. pl. zbořeniště 26 4077
zast. pl. 392 128678
ostat.pl. dráha 5 1033
ostat.pl. jiná plocha 170 92223
ostat.pl. manipulační pl. 61 75386
ostat.pl. neplodná půda 256 125241
ostat.pl. ostat.komunikace 358 205224
ostat.pl. pohřeb. 3 2245
ostat.pl. silnice 6 101409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10061
ostat.pl. zeleň 5 7285
Celkem KN 3422 9926381
Par. KMD 3422 9926381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 236
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 365
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 26
LV 406
spoluvlastník 525

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1874 22.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 14:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.