k.ú.: 658049 - Beranova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 733168
zahrada 48 29217
travní p. 124 125264
lesní poz 76 156453
vodní pl. rybník 4 12005
vodní pl. tok přirozený 11 2287
vodní pl. tok umělý 8 4454
vodní pl. zamokřená pl. 8 8177
zast. pl. společný dvůr 1 288
zast. pl. zbořeniště 1 506
zast. pl. 36 12677
ostat.pl. jiná plocha 43 15961
ostat.pl. manipulační pl. 3 353
ostat.pl. neplodná půda 56 20321
ostat.pl. ostat.komunikace 69 35200
Celkem KN 636 1156331
Par. DKM 636 1156331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 36
LV 61
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.2010
ZMVM 1:2000 01.10.1985 12.05.2010
S-SK GS 1:2880 1830 01.10.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.09.2020 05:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička