k.ú.: 658006 - Dobrá Voda u Jedlé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568783 - Jedlá NUTS5 CZ0631568783
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 655088
zahrada 27 27579
travní p. 48 229788
lesní poz 64 2418523
vodní pl. nádrž umělá 3 1155
vodní pl. tok přirozený 5 4946
zast. pl. zbořeniště 1 22
zast. pl. 36 13907
ostat.pl. jiná plocha 14 5645
ostat.pl. manipulační pl. 2 3402
ostat.pl. neplodná půda 9 2801
ostat.pl. ostat.komunikace 31 50904
ostat.pl. silnice 1 15747
Celkem KN 267 3429507
Par. KMD 267 3429507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 36
LV 46
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 02.06.2020 16:35

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.