k.ú.: 657956 - Javorník-ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536148 - Javorník NUTS5 CZ0711536148
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 592
orná půda 195 6506701
zahrada skleník-pařeniš. 1 1894
zahrada 419 323442
travní p. 32 294929
lesní poz 5 98178
vodní pl. rybník 3 235449
vodní pl. tok přirozený 16 220486
vodní pl. tok umělý 11 27351
vodní pl. zamokřená pl. 6 100578
zast. pl. společný dvůr 28 7582
zast. pl. zbořeniště 8 4526
zast. pl. 491 170038
ostat.pl. dráha 5 48757
ostat.pl. jiná plocha 108 99399
ostat.pl. manipulační pl. 59 101650
ostat.pl. neplodná půda 1 273
ostat.pl. ostat.komunikace 191 350338
ostat.pl. pohřeb. 1 6736
ostat.pl. silnice 32 144920
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1819
ostat.pl. zeleň 55 342276
Celkem KN 1672 9087914
Par. DKM 1672 9087914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 249
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 477
byt.z. byt 174
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 3
Celkem JED 183
LV 522
spoluvlastník 742

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.11.2007 1:1000 29.11.2007 *)
DKM 1:1000 27.09.2006 převod ZMVM, DKM na části k.ú.
ZMVM 1:1000 28.03.1986 29.11.2007 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.03.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.