k.ú.: 657948 - Travná u Javorníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536148 - Javorník NUTS5 CZ0711536148
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3507
zahrada 110 61697
travní p. 136 1200057
lesní poz 82 5021418
vodní pl. tok přirozený 15 11939
vodní pl. zamokřená pl. 2 483
zast. pl. společný dvůr 3 996
zast. pl. zbořeniště 46 14479
zast. pl. 60 21358
ostat.pl. jiná plocha 53 36387
ostat.pl. manipulační pl. 9 9469
ostat.pl. neplodná půda 7 3625
ostat.pl. ostat.komunikace 88 68230
ostat.pl. pohřeb. 1 685
ostat.pl. silnice 14 54869
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1014
ostat.pl. zeleň 3 2325
Celkem KN 632 6512538
Par. KMD 632 6512538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 57
LV 77
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2017
KM-D 1:2000 20.11.2000 13.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 19.08.2019 01:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.