k.ú.: 657921 - Javorník-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536148 - Javorník NUTS5 CZ0711536148
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1150856
zahrada 357 206463
travní p. 77 1270856
lesní poz les(ne hospodář) 1 4946
lesní poz 127 5049659
vodní pl. nádrž umělá 3 7427
vodní pl. tok přirozený 26 74934
zast. pl. společný dvůr 19 8594
zast. pl. zbořeniště 18 10877
zast. pl. 483 135879
ostat.pl. jiná plocha 114 101186
ostat.pl. manipulační pl. 16 13797
ostat.pl. neplodná půda 44 82687
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 198
ostat.pl. ostat.komunikace 153 204696
ostat.pl. silnice 14 46564
ostat.pl. skládka 2 30266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24095
ostat.pl. zeleň 87 350302
Celkem KN 1645 8774282
Par. DKM 1645 8774282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 32
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 30
č.p. rod.dům 219
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 477
byt.z. byt 50
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 1
Celkem JED 82
LV 445
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2002 1:1000 19.12.2002 *) extravilán
DKM 1:1000 07.08.2002 intravilán
ZMVM 1:1000 28.03.1986 19.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.03.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.