k.ú.: 657883 - Javorník u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580406 - Javorník NUTS5 CZ0534580406
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 3903953
zahrada 370 242857
travní p. 271 300652
lesní poz 155 732554
vodní pl. nádrž umělá 2 891
vodní pl. tok přirozený 1 705
vodní pl. zamokřená pl. 1 358
zast. pl. společný dvůr 3 142
zast. pl. zbořeniště 11 2903
zast. pl. 207 65030
ostat.pl. jiná plocha 118 60668
ostat.pl. manipulační pl. 39 20785
ostat.pl. neplodná půda 1 1599
ostat.pl. ostat.komunikace 182 105147
ostat.pl. silnice 6 43260
ostat.pl. zeleň 4 1378
Celkem KN 1975 5482882
Par. KMD 1975 5482882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 191
LV 281
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 16.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.08.2019 06:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.