k.ú.: 657875 - Javorník v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 3606512
zahrada 106 130048
ovoc. sad 2 9877
travní p. 414 2261405
lesní poz 171 3048905
vodní pl. tok přirozený 55 42281
vodní pl. zamokřená pl. 5 26071
zast. pl. společný dvůr 1 106
zast. pl. zbořeniště 7 3307
zast. pl. 173 60161
ostat.pl. jiná plocha 160 121932
ostat.pl. manipulační pl. 26 47412
ostat.pl. neplodná půda 197 134321
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1473
ostat.pl. ostat.komunikace 175 219770
ostat.pl. pohřeb. 1 1324
ostat.pl. silnice 6 72642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1068
Celkem KN 1902 9788615
Par. KMD 1902 9788615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 9
Celkem BUD 166
LV 196
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.09.2020 18:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička