k.ú.: 657816 - Javornice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576336 - Javornice NUTS5 CZ0524576336
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 8303803
zahrada 676 837685
travní p. 909 3886918
lesní poz 369 3916321
vodní pl. nádrž umělá 15 17158
vodní pl. tok přirozený 68 84430
vodní pl. zamokřená pl. 1 2480
zast. pl. společný dvůr 5 790
zast. pl. zbořeniště 9 5889
zast. pl. 650 244486
ostat.pl. dobývací prost. 4 122317
ostat.pl. jiná plocha 172 216925
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 374
ostat.pl. manipulační pl. 63 67074
ostat.pl. neplodná půda 60 47190
ostat.pl. ostat.komunikace 422 454757
ostat.pl. pohřeb. 1 2132
ostat.pl. silnice 26 186603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11519
ostat.pl. zeleň 2 974
Celkem KN 3970 18409825
Par. DKM 3970 18409825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 315
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 9
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 614
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 785
spoluvlastník 1061

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.09.2016
DKM 1:1000 02.10.2000 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.10.1991 02.10.2000 část 1:1000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 02.10.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.09.2020 04:09

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.