k.ú.: 657786 - Svinná na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 152575
zahrada 2 216
travní p. 71 1005942
lesní poz 27 2495138
vodní pl. rybník 1 588
vodní pl. tok přirozený 12 4285
vodní pl. zamokřená pl. 6 3948
zast. pl. zbořeniště 8 7973
zast. pl. 35 11239
ostat.pl. jiná plocha 32 81792
ostat.pl. manipulační pl. 13 18369
ostat.pl. neplodná půda 22 23200
ostat.pl. ostat.komunikace 46 50766
ostat.pl. zeleň 2 263
Celkem KN 294 3856294
GP 3 57291
Celkem ZE 3 57291
Par. KMD 37 2498683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 60
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 00:59

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.