k.ú.: 657786 - Svinná na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 152770
zahrada 2 216
travní p. 72 1006373
lesní poz 23 2494061
vodní pl. rybník 1 588
vodní pl. tok přirozený 11 4163
vodní pl. zamokřená pl. 6 3948
zast. pl. zbořeniště 8 7989
zast. pl. 33 10996
ostat.pl. jiná plocha 32 82306
ostat.pl. manipulační pl. 13 18369
ostat.pl. neplodná půda 22 23200
ostat.pl. ostat.komunikace 47 51012
ostat.pl. zeleň 2 263
Celkem KN 289 3856254
GP 3 57291
Celkem ZE 3 57291
Par. KMD 30 2497299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 31
LV 59
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.