k.ú.: 657778 - Javorná na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 523287
zahrada 22 11069
travní p. 432 6720101
lesní poz les(ne hospodář) 1 167413
lesní poz 309 32506989
vodní pl. nádrž umělá 6 4860
vodní pl. tok přirozený 38 67663
vodní pl. tok umělý 1 156
vodní pl. zamokřená pl. 33 288762
zast. pl. zbořeniště 40 18630
zast. pl. 218 91580
ostat.pl. jiná plocha 198 682524
ostat.pl. manipulační pl. 55 67363
ostat.pl. neplodná půda 223 272141
ostat.pl. ostat.komunikace 207 361566
ostat.pl. pohřeb. 1 1205
ostat.pl. silnice 49 268097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7226
ostat.pl. zeleň 13 3437
Celkem KN 1877 42064069
Par. KMD 1877 42064069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. les.hosp 2
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 215
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 2
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 35
LV 285
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 12.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 22:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.