k.ú.: 657778 - Javorná na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 523287
zahrada 22 11069
travní p. 419 6710502
lesní poz les(ne hospodář) 22 3600023
lesní poz 292 29058010
vodní pl. nádrž umělá 6 4860
vodní pl. tok přirozený 35 56363
vodní pl. tok umělý 1 156
vodní pl. zamokřená pl. 34 299064
zast. pl. zbořeniště 40 18630
zast. pl. 219 91681
ostat.pl. jiná plocha 200 695924
ostat.pl. manipulační pl. 55 67363
ostat.pl. neplodná půda 222 271842
ostat.pl. ostat.komunikace 207 361566
ostat.pl. pohřeb. 1 1205
ostat.pl. silnice 49 268097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7226
ostat.pl. zeleň 13 3437
Celkem KN 1868 42050305
Par. KMD 1868 42050305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. les.hosp 2
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 2
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 38
LV 290
spoluvlastník 500

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 12.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 16:52

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.