k.ú.: 657689 - Jasenná na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585301 - Jasenná NUTS5 CZ0724585301
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 1329713
zahrada 297 133011
ovoc. sad 7 24782
travní p. 1839 3708030
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 914 6238908
vodní pl. nádrž umělá 4 1681
vodní pl. tok přirozený 75 42508
vodní pl. zamokřená pl. 3 213
zast. pl. společný dvůr 2 630
zast. pl. zbořeniště 18 2667
zast. pl. 515 161358
ostat.pl. dráha 7 5658
ostat.pl. jiná plocha 301 89768
ostat.pl. manipulační pl. 76 66982
ostat.pl. neplodná půda 221 130019
ostat.pl. ostat.komunikace 632 293353
ostat.pl. pohřeb. 3 2617
ostat.pl. silnice 40 69625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 48192
ostat.pl. zeleň 11 14164
Celkem KN 5518 12363910
Par. DKM 6 3839
Par. KMD 5512 12360071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 303
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 8
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 4
Celkem BUD 498
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 618
spoluvlastník 1131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:06

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.