k.ú.: 657689 - Jasenná na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585301 - Jasenná NUTS5 CZ0724585301
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 1323909
zahrada 297 132761
ovoc. sad 7 24782
travní p. 1841 3713944
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 914 6238908
vodní pl. nádrž umělá 4 1681
vodní pl. tok přirozený 75 42508
vodní pl. zamokřená pl. 3 213
zast. pl. společný dvůr 2 630
zast. pl. zbořeniště 21 2912
zast. pl. 509 160747
ostat.pl. dráha 7 5658
ostat.pl. jiná plocha 304 90098
ostat.pl. manipulační pl. 76 66982
ostat.pl. neplodná půda 221 130019
ostat.pl. ostat.komunikace 633 293101
ostat.pl. pohřeb. 4 2984
ostat.pl. silnice 40 69625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 48192
ostat.pl. zeleň 11 14164
Celkem KN 5520 12363849
Par. DKM 6 3839
Par. KMD 5514 12360010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 303
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 8
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
Celkem BUD 495
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 623
spoluvlastník 1136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:17

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.