k.ú.: 657662 - Jasenice u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 545 1349751
zahrada 163 147302
ovoc. sad 3 18628
travní p. 582 1047207
lesní poz ostat.komunikace 3 2215
lesní poz 342 2547085
vodní pl. tok přirozený 22 18926
vodní pl. zamokřená pl. 6 3625
zast. pl. 221 69823
ostat.pl. jiná plocha 69 54496
ostat.pl. manipulační pl. 30 20867
ostat.pl. neplodná půda 255 115855
ostat.pl. ostat.komunikace 136 127863
ostat.pl. silnice 20 17306
ostat.pl. zeleň 9 8471
Celkem KN 2406 5549420
Par. DKM 14 5574
Par. KMD 2392 5543846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 122
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 218
LV 307
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 19:19

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.