k.ú.: 657646 - Jarpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532401 - Jarpice NUTS5 CZ0203532401
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 799 5870225
chmelnice 17 83340
zahrada 118 64193
ovoc. sad 9 28811
travní p. 168 183584
lesní poz 87 379963
vodní pl. nádrž umělá 4 4530
vodní pl. tok přirozený 109 33359
vodní pl. tok umělý 22 4529
vodní pl. zamokřená pl. 1 10148
zast. pl. 184 110780
ostat.pl. jiná plocha 51 56369
ostat.pl. manipulační pl. 40 38402
ostat.pl. neplodná půda 150 61578
ostat.pl. ostat.komunikace 124 87026
ostat.pl. pohřeb. 2 4792
ostat.pl. silnice 15 74171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1382
ostat.pl. zeleň 5 2842
Celkem KN 1907 7100024
Par. KMD 1907 7100024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 127
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 180
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 258
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 25.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 29.09.2020 16:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička