k.ú.: 657531 - Jaroslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594199 - Jaroslavice NUTS5 CZ0647594199
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 546 9617082
vinice skleník-pařeniš. 1 358
vinice 361 360875
zahrada skleník-pařeniš. 10 12996
zahrada 464 265780
ovoc. sad 56 174762
travní p. 23 44928
lesní poz les(ne hospodář) 38 266931
lesní poz 63 462322
vodní pl. nádrž umělá 19 6753
vodní pl. rybník 30 2732026
vodní pl. tok přirozený 6 96100
vodní pl. tok umělý 15 127167
vodní pl. zamokřená pl. 2 17145
zast. pl. společný dvůr 10 2709
zast. pl. zbořeniště 17 3195
zast. pl. 819 222054
ostat.pl. jiná plocha 212 80390
ostat.pl. manipulační pl. 80 132809
ostat.pl. neplodná půda 93 77106
ostat.pl. ostat.komunikace 254 419920
ostat.pl. pohřeb. 1 6119
ostat.pl. silnice 14 127254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 19809
ostat.pl. zeleň 110 501792
Celkem KN 3252 15778382
Par. DKM 3252 15778382
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 354
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 198
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 4
Celkem BUD 791
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 739
spoluvlastník 952

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.09.2015 1:1000 29.09.2015 *)
DKM 1:1000 17.06.2010
DKM 1:1000 22.04.2010 převodem, severní část intravilánu
DKM-KPÚ 07.04.2010 1:1000 08.04.2010 *) JPÚ-upřesnění přídělů na části k.ú.
ZMVM 1:2000 01.01.1981 22.04.2010 část intravilánu+část extravilánu (THM s RES)
THM-V 1:5000 01.01.1981 17.06.2010 část extravilánu (THM s neudržovaným RES)
THM-V 1:2000 01.01.1981 17.06.2010 část intravilánu+část extravilánu (THM s neudržovaným RES)
ZMVM 1:5000 01.01.1981 22.04.2010 část extravilánu (THM s RES)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička