k.ú.: 657514 - Popovice nad Rokytnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 2519243
zahrada 82 62154
ovoc. sad 7 21183
travní p. 119 395161
lesní poz 5 18342
vodní pl. nádrž umělá 11 32195
zast. pl. zbořeniště 4 617
zast. pl. 106 49723
ostat.pl. dráha 13 63902
ostat.pl. jiná plocha 34 34262
ostat.pl. manipulační pl. 16 32366
ostat.pl. neplodná půda 4 2395
ostat.pl. ostat.komunikace 71 75026
ostat.pl. silnice 3 33459
ostat.pl. zeleň 1 1692
Celkem KN 727 3341720
Par. KMD 727 3341720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 103
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 159
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 26.09.2020 18:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička