k.ú.: 657506 - Jaroměřice nad Rokytnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 372
orná půda 1910 12196405
zahrada 962 463878
ovoc. sad 14 45377
travní p. 491 938042
lesní poz les s budovou 2 77
lesní poz 38 823290
vodní pl. nádrž umělá 3 385
vodní pl. rybník 23 78453
vodní pl. tok přirozený 71 75055
vodní pl. tok umělý 148 59381
vodní pl. zamokřená pl. 8 2205
zast. pl. společný dvůr 3 255
zast. pl. zbořeniště 56 10912
zast. pl. 1691 389385
ostat.pl. dráha 5 20646
ostat.pl. jiná plocha 261 140810
ostat.pl. manipulační pl. 99 130495
ostat.pl. neplodná půda 65 94952
ostat.pl. ostat.komunikace 436 380255
ostat.pl. pohřeb. 2 13999
ostat.pl. silnice 77 196206
ostat.pl. skládka 1 848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 45782
ostat.pl. zeleň 25 106699
Celkem KN 6398 16214164
PK 28 20989
Celkem ZE 28 20989
Par. DKM 1037 499427
Par. KMD 3264 14794954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 436
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 551
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če garáž 224
bez čp/če jiná st. 174
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 60
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 40
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 1663
byt.z. byt 139
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 24
Celkem JED 188
LV 1778
spoluvlastník 2649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2020 intravilán I. etapa
KMD 1:1000 21.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.09.2020 16:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička