k.ú.: 657328 - Šelešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 557188 - Šelešovice NUTS5 CZ0721557188
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 610 3376176
zahrada 172 115115
ovoc. sad 7 36846
travní p. 76 190160
lesní poz les(ne hospodář) 2 6178
lesní poz 18 436186
vodní pl. tok přirozený 73 38560
vodní pl. tok umělý 1 2850
zast. pl. zbořeniště 1 222
zast. pl. 195 88874
ostat.pl. dráha 2 40595
ostat.pl. jiná plocha 79 27821
ostat.pl. manipulační pl. 31 57697
ostat.pl. neplodná půda 50 17500
ostat.pl. ostat.komunikace 205 138585
ostat.pl. pohřeb. 1 1439
ostat.pl. silnice 64 43991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2362
ostat.pl. zeleň 6 1707
Celkem KN 1595 4622864
Par. DKM 1595 4622864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 32
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 181
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 360
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
S-SK ŠD 1:2500 1933 18.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 13.04.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 08:23

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.