k.ú.: 657328 - Šelešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 557188 - Šelešovice NUTS5 CZ0721557188
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 609 3364317
zahrada 172 115115
ovoc. sad 6 34086
travní p. 78 205272
lesní poz les(ne hospodář) 2 6178
lesní poz 18 436186
vodní pl. tok přirozený 73 38560
vodní pl. tok umělý 1 2850
zast. pl. zbořeniště 1 222
zast. pl. 193 88274
ostat.pl. dráha 2 40595
ostat.pl. jiná plocha 78 27799
ostat.pl. manipulační pl. 31 57697
ostat.pl. neplodná půda 50 17500
ostat.pl. ostat.komunikace 205 137723
ostat.pl. pohřeb. 1 1439
ostat.pl. silnice 64 44983
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2362
ostat.pl. zeleň 6 1707
Celkem KN 1592 4622865
Par. DKM 1592 4622865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 30
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 179
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 360
spoluvlastník 648

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
S-SK ŠD 1:2500 1933 18.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 13.04.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 03:00

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.