k.ú.: 657301 - Drahlov u Jarohněvic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 1379567
zahrada 76 73071
ovoc. sad 4 17787
travní p. 31 42882
lesní poz 39 31961
vodní pl. tok přirozený 36 19254
vodní pl. tok umělý 2 4487
zast. pl. 70 26111
ostat.pl. dráha 1 8652
ostat.pl. jiná plocha 34 14213
ostat.pl. manipulační pl. 7 14242
ostat.pl. neplodná půda 8 6553
ostat.pl. ostat.komunikace 55 40830
ostat.pl. pohřeb. 1 883
ostat.pl. silnice 3 20085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2526
Celkem KN 614 1703104
Par. DKM 614 1703104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 70
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 157
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
S-SK ŠD 1:2500 1924 18.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.1924


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:59

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.