k.ú.: 657301 - Drahlov u Jarohněvic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 1378419
zahrada 76 73071
ovoc. sad 4 17787
travní p. 32 42843
lesní poz 39 31961
vodní pl. tok přirozený 36 19254
vodní pl. tok umělý 2 4487
zast. pl. 71 26418
ostat.pl. dráha 1 8652
ostat.pl. jiná plocha 37 15098
ostat.pl. manipulační pl. 7 14242
ostat.pl. neplodná půda 8 6553
ostat.pl. ostat.komunikace 55 40830
ostat.pl. pohřeb. 1 883
ostat.pl. silnice 3 20085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2526
Celkem KN 618 1703109
Par. DKM 618 1703109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 71
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 154
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
S-SK ŠD 1:2500 1924 18.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.1924


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 05:12

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.