k.ú.: 657239 - Janské Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579351 - Janské Lázně NUTS5 CZ0525579351
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 27 20445
travní p. 123 184346
lesní poz sport.a rekr.pl. 11 11942
lesní poz 71 3220444
vodní pl. nádrž umělá 1 433
vodní pl. tok přirozený 28 11035
zast. pl. společný dvůr 6 1311
zast. pl. zbořeniště 4 1640
zast. pl. 296 98739
ostat.pl. dráha 3 308
ostat.pl. jiná plocha 152 99680
ostat.pl. manipulační pl. 55 46205
ostat.pl. neplodná půda 13 15503
ostat.pl. ostat.komunikace 126 120967
ostat.pl. silnice 7 35695
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 31604
ostat.pl. zeleň 38 68513
Celkem KN 977 3968810
Par. DKM 977 3968810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 35
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 282
byt.z. byt 84
byt.z. j.nebyt 24
obč.z. byt 26
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 137
LV 308
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
THM-V 1:1000 01.01.1980 15.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.01.1980 15.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.