k.ú.: 657212 - Černá Hora v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579351 - Janské Lázně NUTS5 CZ0525579351
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 27 28134
travní p. 155 518929
lesní poz les(ne hospodář) 81 7657268
lesní poz mez, stráň 1 512
lesní poz ostat.komunikace 3 478
lesní poz sport.a rekr.pl. 18 128337
lesní poz 44 955961
vodní pl. nádrž umělá 2 2165
vodní pl. tok přirozený 3 16682
vodní pl. tok umělý 1 35
zast. pl. společný dvůr 2 23
zast. pl. zbořeniště 1 488
zast. pl. 220 88090
ostat.pl. dráha 8 12444
ostat.pl. jiná plocha 113 69027
ostat.pl. manipulační pl. 13 37142
ostat.pl. mez, stráň 5 1763
ostat.pl. neplodná půda 57 27022
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 11385
ostat.pl. ostat.komunikace 82 120157
ostat.pl. silnice 30 50353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 36144
ostat.pl. zeleň 2 1380
Celkem KN 885 9763919
Par. DKM 885 9763919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
Celkem BUD 212
byt.z. byt 93
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 56
obč.z. garáž 2
Celkem JED 158
LV 337
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
THM-V 1:1000 01.01.1978 15.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.01.1978 15.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 03:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.