k.ú.: 657212 - Černá Hora v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579351 - Janské Lázně NUTS5 CZ0525579351
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 18 17759
travní p. 210 488169
lesní poz sport.a rekr.pl. 59 229740
lesní poz 116 8495349
vodní pl. nádrž umělá 1 635
vodní pl. tok přirozený 5 16187
vodní pl. tok umělý 1 35
zast. pl. společný dvůr 9 438
zast. pl. zbořeniště 1 488
zast. pl. 225 88135
ostat.pl. dráha 17 22439
ostat.pl. jiná plocha 68 73426
ostat.pl. manipulační pl. 28 59927
ostat.pl. neplodná půda 84 70591
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3320
ostat.pl. ostat.komunikace 100 122499
ostat.pl. silnice 30 50353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 22944
ostat.pl. zeleň 1 1482
Celkem KN 984 9763916
Par. DKM 984 9763916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
Celkem BUD 211
byt.z. byt 93
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 45
obč.z. garáž 2
Celkem JED 147
LV 323
spoluvlastník 592

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
THM-V 1:1000 01.01.1978 15.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.01.1978 15.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 00:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.