k.ú.: 657204 - Janská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 530395 - Janská NUTS5 CZ0421530395
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 432198
zahrada 56 41454
travní p. 197 1934890
lesní poz les s budovou 1 95
lesní poz 314 2292697
vodní pl. nádrž přírodní 2 2794
vodní pl. tok přirozený 27 31062
vodní pl. tok umělý 1 290
vodní pl. zamokřená pl. 7 17065
zast. pl. společný dvůr 2 452
zast. pl. zbořeniště 54 20341
zast. pl. 174 87969
ostat.pl. jiná plocha 20 19982
ostat.pl. manipulační pl. 88 216176
ostat.pl. neplodná půda 59 88673
ostat.pl. ostat.komunikace 129 115908
ostat.pl. pohřeb. 1 1474
ostat.pl. silnice 15 21095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 23882
ostat.pl. zeleň 4 16051
Celkem KN 1182 5364548
Par. KMD 1182 5364548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 173
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 158
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1843 17.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 01.06.2020 18:57

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.