k.ú.: 657182 - Veselí nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 1032682
zahrada 39 38976
travní p. mez, stráň 5 3710
travní p. 127 655867
lesní poz 7 20304
vodní pl. tok přirozený 44 30219
vodní pl. tok umělý 12 7099
zast. pl. společný dvůr 2 2035
zast. pl. zbořeniště 1 209
zast. pl. 57 28359
ostat.pl. dráha 6 35855
ostat.pl. jiná plocha 19 11308
ostat.pl. manipulační pl. 11 12917
ostat.pl. neplodná půda 16 15153
ostat.pl. ostat.komunikace 15 10861
ostat.pl. silnice 22 38109
ostat.pl. zeleň 1 3620
Celkem KN 513 1947283
Par. DKM 513 1947283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 57
LV 92
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1996
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.