k.ú.: 657182 - Veselí nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1032682
zahrada 40 38992
travní p. mez, stráň 2 663
travní p. 133 653765
lesní poz 7 20304
vodní pl. tok přirozený 47 30219
vodní pl. tok umělý 12 7099
zast. pl. společný dvůr 5 3395
zast. pl. zbořeniště 1 209
zast. pl. 56 28318
ostat.pl. dráha 6 35855
ostat.pl. jiná plocha 21 13221
ostat.pl. manipulační pl. 17 14010
ostat.pl. neplodná půda 20 15197
ostat.pl. ostat.komunikace 19 11626
ostat.pl. silnice 22 38109
ostat.pl. zeleň 1 3620
Celkem KN 542 1947284
Par. DKM 542 1947284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 55
LV 92
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1996
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 05:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.