k.ú.: 657174 - Spůle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 479 1800077
zahrada 141 77652
travní p. 292 454217
lesní poz 4 4333
vodní pl. nádrž umělá 3 6584
vodní pl. tok přirozený 2 2054
vodní pl. tok umělý 103 11922
zast. pl. zbořeniště 1 128
zast. pl. 126 56389
ostat.pl. dráha 4 26573
ostat.pl. jiná plocha 63 38610
ostat.pl. manipulační pl. 14 32957
ostat.pl. neplodná půda 6 768
ostat.pl. ostat.komunikace 62 43143
ostat.pl. silnice 4 25167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2543
Celkem KN 1305 2583117
Par. DKM 1305 2583117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 126
LV 164
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1996
S-SK GS 1:2880 1837 27.12.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.