k.ú.: 657166 - Rohozno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 177
orná půda 338 1165137
zahrada 55 38971
travní p. mez, stráň 2 217
travní p. 273 751535
vodní pl. nádrž umělá 3 11869
vodní pl. tok přirozený 108 64344
vodní pl. zamokřená pl. 6 1953
zast. pl. 42 26886
ostat.pl. dráha 2 17279
ostat.pl. jiná plocha 43 26609
ostat.pl. manipulační pl. 1 47
ostat.pl. neplodná půda 23 31682
ostat.pl. ostat.komunikace 65 28907
ostat.pl. silnice 5 14223
Celkem KN 967 2179836
Par. DKM 967 2179836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 42
LV 61
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.02.1997
S-SK GS 1:2880 1837 07.02.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička