k.ú.: 657123 - Hvízdalka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 557467
zahrada 35 52019
travní p. mez, stráň 1 712
travní p. 61 348722
lesní poz 15 1285806
vodní pl. nádrž umělá 1 316
zast. pl. 22 14763
ostat.pl. dráha 1 5868
ostat.pl. jiná plocha 3 1804
ostat.pl. ostat.komunikace 27 34030
ostat.pl. silnice 15 25054
Celkem KN 249 2326561
Par. DKM 249 2326561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 22
LV 48
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1996
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 03:09

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.