k.ú.: 657115 - Janovice u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 2099246
zahrada 152 120116
travní p. 85 378835
lesní poz 154 582157
vodní pl. tok přirozený 6 6443
zast. pl. společný dvůr 3 540
zast. pl. zbořeniště 2 190
zast. pl. 118 49092
ostat.pl. jiná plocha 31 11404
ostat.pl. manipulační pl. 19 19510
ostat.pl. neplodná půda 9 15574
ostat.pl. ostat.komunikace 66 38665
ostat.pl. silnice 2 22659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7996
ostat.pl. zeleň 1 4701
Celkem KN 984 3357128
Par. KMD 984 3357128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
Celkem BUD 114
byt.z. dílna 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 200
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2014
KM-D 1:2000 11.10.1999 24.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 11.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:11

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.