k.ú.: 657051 - Janovice u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579378 - Jívka NUTS5 CZ0525579378
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1876725
zahrada 34 22827
travní p. 675 1919209
lesní poz 237 6210190
vodní pl. tok přirozený 2 264
vodní pl. tok umělý 1 5529
zast. pl. společný dvůr 1 155
zast. pl. zbořeniště 14 5513
zast. pl. 125 47268
ostat.pl. dráha 2 46565
ostat.pl. jiná plocha 65 74733
ostat.pl. manipulační pl. 16 29741
ostat.pl. neplodná půda 42 39464
ostat.pl. ostat.komunikace 158 131301
ostat.pl. pohřeb. 1 1474
ostat.pl. silnice 15 30398
Celkem KN 1590 10441356
Par. DKM 1590 10441356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. ubyt.zař 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 117
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 154
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2013
THM-V 1:2000 01.07.1970 11.12.2013 na části území
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 01:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.