k.ú.: 657042 - Hodkovice u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579378 - Jívka NUTS5 CZ0525579378
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 2068529
zahrada 12 9455
ovoc. sad 1 9
travní p. 139 611695
lesní poz 51 359818
vodní pl. rybník 1 2511
vodní pl. zamokřená pl. 1 5500
zast. pl. zbořeniště 2 1331
zast. pl. 40 21312
ostat.pl. dráha 6 25204
ostat.pl. jiná plocha 28 57873
ostat.pl. neplodná půda 16 11439
ostat.pl. ostat.komunikace 58 43881
ostat.pl. silnice 13 20003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2555
Celkem KN 480 3241115
Par. DKM 480 3241115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 37
LV 71
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.04.2016
DKM 1:1000 26.11.2015
THM-V 1:2000 01.07.1970 26.11.2015 část území
S-SK GS 1:2880 1840 27.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.09.2020 00:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička