k.ú.: 657026 - Janová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 570346 - Janová NUTS5 CZ0723570346
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 474238
zahrada 399 280640
ovoc. sad 11 67552
travní p. mez, stráň 148 242468
travní p. 610 1705510
lesní poz les s budovou 1 56
lesní poz mez, stráň 2 2868
lesní poz 702 5809463
vodní pl. nádrž umělá 1 13059
vodní pl. tok přirozený 30 113418
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 5
zast. pl. zbořeniště 4 477
zast. pl. 528 105578
ostat.pl. dráha 1 31131
ostat.pl. jiná plocha 232 88455
ostat.pl. manipulační pl. 20 19823
ostat.pl. neplodná půda 86 71581
ostat.pl. ostat.komunikace 120 145876
ostat.pl. pohřeb. 1 1986
ostat.pl. silnice 35 24953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 510
ostat.pl. zeleň 6 6279
Celkem KN 3201 9205926
Par. KMD 3201 9205926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 273
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 109
Celkem BUD 505
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 645
spoluvlastník 1163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 28.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 09:35

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.