k.ú.: 656950 - Janov u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578134 - Janov NUTS5 CZ0533578134
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 10178992
zahrada 545 509094
travní p. mez, stráň 18 23008
travní p. 545 1518248
lesní poz les(ne hospodář) 4 30292
lesní poz ostat.komunikace 1 241
lesní poz 184 11277792
vodní pl. nádrž umělá 2 2071
vodní pl. rybník 8 49420
vodní pl. tok přirozený 32 18827
vodní pl. tok umělý 2 1840
zast. pl. zbořeniště 10 2405
zast. pl. 487 139521
ostat.pl. jiná plocha 299 167067
ostat.pl. manipulační pl. 11 40369
ostat.pl. neplodná půda 3 6883
ostat.pl. ostat.komunikace 281 467884
ostat.pl. pohřeb. 1 2082
ostat.pl. silnice 14 230323
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1398
ostat.pl. zeleň 6 33028
Celkem KN 2834 24700785
Par. DKM 2675 14372722
Par. KMD 159 10328063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 258
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 472
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 30
LV 633
spoluvlastník 1004

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2019
KMD 1:1000 07.02.2017
DKM-KPÚ 25.11.2013 1:1000 25.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 01.10.2020 06:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička