k.ú.: 656861 - Janoušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553212 - Janoušov NUTS5 CZ0715553212
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 918554
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 141 99286
travní p. 215 726081
lesní poz 221 1027103
vodní pl. nádrž přírodní 1 409
vodní pl. tok přirozený 2 2647
vodní pl. zamokřená pl. 2 10971
zast. pl. společný dvůr 1 97
zast. pl. zbořeniště 7 832
zast. pl. 86 19574
ostat.pl. jiná plocha 90 58568
ostat.pl. manipulační pl. 8 18779
ostat.pl. neplodná půda 96 69797
ostat.pl. ostat.komunikace 85 63759
ostat.pl. silnice 2 47948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 58
ostat.pl. zeleň 2 2056
Celkem KN 1106 3066547
EN 1 2717
PK 1 1200
Celkem ZE 2 3917
Par. KMD 1106 3066547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 85
LV 108
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.04.2011
S-SK ŠS 1835 05.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 04.06.2020 00:14

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.