k.ú.: 656852 - Janoslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540871 - Rohle NUTS5 CZ0715540871
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 460 2194664
zahrada 150 79334
ovoc. sad 3 11587
travní p. 103 386596
lesní poz 91 4446852
vodní pl. tok přirozený 3 759
vodní pl. tok umělý 21 4884
vodní pl. zamokřená pl. 1 1255
zast. pl. společný dvůr 2 683
zast. pl. zbořeniště 5 994
zast. pl. 98 41249
ostat.pl. jiná plocha 52 39761
ostat.pl. manipulační pl. 23 17268
ostat.pl. neplodná půda 84 89516
ostat.pl. ostat.komunikace 75 67368
ostat.pl. pohřeb. 1 983
ostat.pl. silnice 2 18097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2079
ostat.pl. zeleň 3 3589
Celkem KN 1178 7407518
Par. DKM 6 6273
Par. KMD 1172 7401245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 95
LV 134
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.08.2019 16:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.