k.ú.: 656836 - Jankovice u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588555 - Jankovice NUTS5 CZ0721588555
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1600149
zahrada 221 196499
ovoc. sad 1 2588
travní p. 199 622669
lesní poz 179 861043
vodní pl. tok přirozený 12 48238
vodní pl. tok umělý 1 1113
zast. pl. zbořeniště 3 827
zast. pl. 228 67669
ostat.pl. dráha 7 44229
ostat.pl. jiná plocha 180 203089
ostat.pl. manipulační pl. 47 29381
ostat.pl. neplodná půda 15 1887
ostat.pl. ostat.komunikace 173 247337
ostat.pl. silnice 2 40897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12889
ostat.pl. zeleň 129 196791
Celkem KN 1716 4177295
Par. DKM 1715 4177188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
Celkem BUD 215
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 377
spoluvlastník 681

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.06.2018
DKM-KPÚ 05.12.2008 1:1000 15.12.2008 *)
KM-D 1:2000 20.06.2000 11.06.2018
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.06.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 09.12.2019 16:35

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.