k.ú.: 656801 - Jankovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575101 - Jankovice NUTS5 CZ0532575101
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1381207
zahrada 64 55173
ovoc. sad 3 18714
travní p. 39 88808
lesní poz 38 243905
vodní pl. nádrž přírodní 1 2546
vodní pl. nádrž umělá 1 518
vodní pl. tok přirozený 13 5439
vodní pl. tok umělý 2 1564
zast. pl. 77 36672
ostat.pl. jiná plocha 16 12833
ostat.pl. manipulační pl. 6 4239
ostat.pl. neplodná půda 7 13044
ostat.pl. ostat.komunikace 41 21958
ostat.pl. silnice 11 50359
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10116
Celkem KN 551 1947095
Par. KMD 551 1947095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 73
obč.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 132
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 12.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.09.2020 05:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.