k.ú.: 656780 - Jankov u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544612 - Jankov NUTS5 CZ0311544612
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1912523
zahrada 104 72238
travní p. 72 243364
lesní poz ostat.komunikace 9 36148
lesní poz 133 5138282
vodní pl. nádrž přírodní 1 444
vodní pl. nádrž umělá 1 447
vodní pl. rybník 6 14800
vodní pl. tok umělý 5 1133
vodní pl. zamokřená pl. 3 4400
zast. pl. společný dvůr 6 1090
zast. pl. zbořeniště 7 388
zast. pl. 163 51330
ostat.pl. jiná plocha 123 93318
ostat.pl. manipulační pl. 32 14581
ostat.pl. neplodná půda 9 45576
ostat.pl. ostat.komunikace 75 108707
ostat.pl. silnice 12 29525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16936
Celkem KN 895 7785230
Par. DKM 895 7785230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 135
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 181
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.03.2020 1:1000 01.04.2020 *)
DKM 1:1000 29.06.2004
ZMVM 1:2000 30.12.1994 29.06.2004
S-SK GS 1:2880 1870 30.12.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 01.10.2020 07:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička